Βιοκλινική Πειραιά Ιδιωτική Κλινική Α.Ε.
Διεύθυνση Φιλελλήνων 34, Πειραιάς Τ.Κ. 18536
Τηλέφωνο 210 4582277
email -
Web site www.bioclinic-piraeus.gr www.bioclinic.gr
Α.Φ.Μ. 095239701
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά
Αρ. Μ.Α.Ε. 62097/02/Β/06/134
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 44465607000
Περιγραφή Βιοκλινική Πειραιά Ιδιωτική Κλινική Α.Ε.

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί ανά Έτος Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
 
* Επιλέξτε το έτος και τον Ισολογισμό που σας ενδιαφέρει
* Τα αρχεία είναι σε μορφή PDF (απαιτείται το Acrobat Reader)