ΙσολογισμόςΤύποςΜέγεθος
Ισολογισμός ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 31.12.2018.pdffile572489
Ισολογισμός ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 31.12.2015.pdffile570604
Ισολογισμός ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 31.12.2016.pdffile563512
Ισολογισμός ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 31.12.2017.pdffile562498
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 31.12.2012.pdffile111345
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 31.12.2013.pdffile560904
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 31.12.2014.pdffile155778
7 Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί